Home > Contact us

Contact us

Hunan Jiantai shoes manufacturing Co., Ltd
Contact person:Gaoge
Mobile phone: 18075172300  
Email: yewubu4@safevanfw.com
website: http://www.jiantaishoes.com
Address: Guanxing village, huochangping Town, Shaodong county, Shaoyang City, Hunan Province, China
Dongguan R & D CENTER: 10/f, Shengda Center, 19 Hetian Avenue, Houjie, Dongguan City, Guangdong Province

WeChat

Mobile

Wechat applet

Hunan Jiantai shoes manufacturing Co., Ltd
Address:Huo Chang Ping Zhen Guan Xing Cun, Shaodong county, Shaoyang City, Hunan Province, China
© 2021 Baidu - GS(2019)5218号 - 甲测资字1100930 - 京ICP证030173号 - Data © 长地万方

MESSAGE

————

Full name *
Mobile phone *
Corporate name
E-mail
Content *

Hunan Jiantai shoes manufacturing Co., Ltd


Contact person: Gaoge
Mobile phone: 18075172300  
Email: yewubu4@safevanfw.com
website: http://www.jiantaishoes.com

Address: Guanxing village, huochangping Town, Shaodong county, Shaoyang City, Hunan Province, China

Dongguan R & D CENTER: 10/f, Shengda Center, 19 Hetian Avenue, Houjie, Dongguan City, Guangdong Province


Wechat

Mobile

Wechat applet


Copyright ©2020    Technical support:Acshoes(Management login